@
Web-service
VER-RE-HOEF
VER-RE-HOEF web-service © 2010-2011
* Exclusief BTW
Het maken en vormgeven
van websites voor internet.
Webdesign vertoont gelijkenissen
met het grafisch ontwerpen van traditioneel drukwerk, maar met opvallende verschillen. Zoals video en audio die deel uitmaken van een website en de interactie met de toeschouwer.
Web Design
Een dienst waarbij
accomodatie wordt
aangeboden voor het opslaan
van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website.
Web Hosting
Web Onderhoud
Een dienst die wordt
aangeboden om op het
internet geplaatste website’s
te onderhouden, indien nodig bij te werken en aanpassingen uit te voeren in opdracht van de klant.
Enkele projecten van Verrehoef
Projecten van Verrehoef in ontwikkeling