@
Web-service
VER-RE-HOEF
VER-RE-HOEF web-service © 2010-2011
Design

Belangrijk bij de design van een website zijn uw wensen en uw ideeën. Het belangrijk te weten wat het doel is van de site, welke informatie wilt u aanbieden en wie u wilt bereiken?
De statische websites worden algemeen gemaakt met gebruikmaking van templates.
Custom design en toevoegen van dinamische elementen worden in overleg met u uitgewerkt.

Huisstijl, bedrijfslogo, afbeeldingen, foldermateriaal en foto’s worden bij voorkeur digitaal aangeleverd. Scannen en bewerken van afbeeldingen of schrijven van teksten betekend extra tijd die noodzakelijk is om de website gereed te krijgen.

Er wordt vooraf altijd een testpagina gemaakt. Deze kunt u beoordelen op onze test server. Veranderingen in uw website kunt u aangeven tijdens deze ontwikkelperiode. Na afronding van de de testperiode en goedkeuring wordt de site op uw domein geplaats.

Kosten van een website

Er is geen standaard prijs voor het bouwen van een website. Iedereen die een website wil heeft zijn eigen eisen en wensen. Webdesign wordt uitgevoerd op basis van uurloon en de prijs die de website gaat kosten wordt hierdoor voor een deel door u zelf bepaald en is afhankelijk van de hoeveelheid werk die voor u wordt gedaan. De prijs kan door u zelf omlaag worden gebracht door zo duidelijk en uitgebreid mogelijk uw gegevens digitaal aan te leveren.

Het basis uurloon voor ontwerpen, bouwen en bewerken van uw website is € 32,00*
Een website waar 5 uur werk in zit kost dus € 160,-*

Reiskosten, voor b.v. overleg met u of foto’s maken, zijn niet bij de prijs inbegrepen. Per kilometer wordt € 0,29* in rekening gebracht. De reistijd wordt tegen de helft van het gehanteerde uurtarief in rekening gebracht.

Mini site v.a. circa € 150,00*

Bestaat uit:
Een hoofdpagina, met bedrijfslogo en twee a’ drie vervolg pagina's
Een standaard tekst navigatiestructuur.
Per pagina max. 4 figuren of foto’s;
Een wensen gesprek van ± een uur en een correctieronde van ± een half uur. (exclusief eventuele reistijd en afstand). De gesprekken kunnen ook telefonisch plaatsvinden en informatie kan per e-mail uitgewisseld worden;

Standaard site v.a. circa € 450,00*


Bestaat uit:
Een hoofdpagina met bedrijfslogo en gemiddeld 8 vervolgpagina’s
Een aangepaste navigatie structuur
Max. 5 grafische elementen en max. 4 figuren of foto’s per pagina;
Een wensen gesprek van ± een uur en een correctieronde van ± een half uur. (exclusief eventuele reistijd en afstand). De gesprekken kunnen ook telefonisch plaatsvinden en informatie kan per e-mail uitgewisseld worden;
* Exclusief BTW
Het maken en vormgeven
van websites voor internet.
Webdesign vertoont gelijkenissen
met het grafisch ontwerpen van traditioneel drukwerk, maar met opvallende verschillen. Zoals video en audio die deel uitmaken van een website en de interactie met de toeschouwer.
Web Design
Een dienst waarbij
accomodatie wordt
aangeboden voor het opslaan
van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website.
Web Hosting
Web Onderhoud
Een dienst die wordt
aangeboden om op het
internet geplaatste website’s
te onderhouden, indien nodig bij te werken en aanpassingen uit te voeren in opdracht van de klant.
Voorbeelden: